Vasen/Gefäße

Vase Belly
20,00 € 1
Vase Bella
ab 10,00 € 1
Vase Lia
29,00 € 1
Vase Raute
17,50 € 1
Vase rosé
16,50 € 1
Vase Wood
ab 14,90 € 1
Vase Ella
ab 14,90 € 1
Vase Zonda
ab 17,90 € 1
Vase Zoe
39,00 € 1
Vase Nomad
18,90 € 1
Vase Lina
19,00 € 1
Vase Ava
ab 21,00 € 1
Vase Aurora
ab 15,00 € 1
Vase Eva
13,50 € 1
Statue Face
25,00 € 20,00 € 1
Plant Pot Stripes
ab 10,00 € 1